Uttalelser

spiral«Da jeg først møtte SMSD Path, var jeg stadig ute etter noe jeg savnet, men jeg visste ikke hva det var. Under introduksjonen og seremonier ute i naturen, opplevde hele mitt vesen en følelse av å komme hjem. Min reise siden da har vært et konstant søk etter hva den forbindelsen er og hvordan man skal dyrke den.
Takket være lærerens dedikasjon til denne stien og hennes vilje til å støtte og utfordre meg til å vokse, har jeg nå verktøy for å lede meg selv i en retning i livet mitt som er utenfor det jeg kunne ha forestilt meg.
Gjennom denne stien har jeg blitt invitert til å lage min egen unike forbindelse til Ånd og natur, og jeg har funnet en dyp tilhørighet og følelse av selvtillit. «- Erika

spiral«På mitt første møte i RLW Lodge ble hele mitt vesen berørt av måten Twisted Hairs snakker, koble til og jobbe med alle verdener av bestemor jorden. Jeg visste at jeg var på riktig sted.
Mitt lavere Selv-ble konfrontert med regler for engasjement, protokoller og krav, og også ved å jobbe i en gruppe. Ingen av det kan imidlertid oppveie lærenes kraft; hjulene og nøklene ga meg et rett verktøy for å jobbe aktivt med min skygge. Mine læreres generøsitet, tålmodighet og edruelighet har gitt meg et rom for å vokse og modne, og jeg håper at dagen kommer når jeg kan gi dem tilbake 10 ganger. «– Cris