Renselses seremonier

moon cycles

En SMSD Purification Lodge regnes for å være livmor av bestemor jorden – vi kommer fra hytta ‘gjenfødt’ og koblet til liv og Spirit.
Disse seremoniene er en integrert del av våre årsprogrammer og ledes av en fullstendig kvalifisert seremonieleder i Twisted Hairs tradisjon.

Alle som deltar på vår årlige Åpenhelg er velkommen til å oppleve skjønnheten og helbredelsen av denne kraftfulle seremonien.
Mens folk tar del i seremonien av mange forskjellige grunner, er hovedformålet å rense seg og opprette forbindelsen til Spirit gjennom bønn.
Den spesifikke hensikten kan være å tilpasse seg de naturlige syklusene, å helbrede kroppen, sinnet og spirit, for å fylle opp energien vår, å be om veiledning, eller støtte med tap eller forandring, for en nærmere tilknytning til ens Høyere selv, eller for å ber for andre.