1. PORTAL

Den 1. Portalen

 

Det store arbeidet …
Å begynne på veien mot kunnskap om helbredelse og seremoniell alkymi.
Vi fokuserer på å oppdage den indre Spirituelle krigeren.

 

 

 

Skapelsens elementer – En enkel, men effektiv introduksjon til lovene om energi og alkymi. Dette initierer prosessen med å balansere de 5 aspektene av deg selv (emosjonelt, fysisk, mentalt, spirituelt og seksuelt) gjennom å lære av og tilpasse deg skapelsens elementer og kreftene til de fire retninger.

Bestemor jords verdener – Naturen lærer oss å være naturlig
Å lære å kommunisere med mineraler, planter, dyr og med Spirit, lar oss finne vår sanne naturlighet. Å samarbeide med våre allierte fra disse verdener utvider vårt konsept om hvem vi er, og hjelper oss med å utvikle våre ferdigheter, talenter og evner og tilpasse vår menneskelighet til enhet med hele livet.

20 Tellingen – er det grunnleggende rammeverket for alle SMSD-lærdommene. Det er et intrikat system av tall og krefter som beskriver skaperverkets energi-resonans og struktur. Vi bruker dette systemet til å oppdage hvordan skaperverkets energier forholder seg til hverandre og hvordan de resonerer i og med oss.

Star Maidens Circle – er ‘Filosofens Stein’ eller Key Driver Wheel av alle SMSD-lærdommene. Det er et kodehjul, en nøkkel som vi kan bruke til å låse opp dørene inn til vår psyke, våre handlinger, reaksjoner, frykter, ønsker og overbevisninger og gjennom dette forstå selvet og vår opplevelse av livet.

Månens sykluser – viser vår syklus av læring og utvikling fra det øyeblikket vi ble født og frem til vi dør. Det er et veikart av vår tur rundt Livets Hjul.
Å være bevisst på hvor vi har vært, hvor vi er nå og hvor vi går videre på kartet gjør det mulig for oss å se våre gjentatte mønstre og erfaringer. Gjennom denne innsiktsfulle klarheten innser vi hvor og hva vi skal fokusere på i vår unike livslærdom, og hvordan vi kan bli ett med de større syklusene og optimalisere vår vekst og utvikling.