2. PORTAL

second gatewayDen 2. Portalen

 

 

Denne portal bygger på grunnlaget for kunnskap, erfaring og vekst som er oppnådd fra 1. gateway, og vi legger nå oppmerksomheten mot substansen – kroppen og den fysiske eller tonale virkeligheten.

 

 

 

 

 

Det Menneskelige Blomstrende Treet – disse læresetningene holder nøkkelen til å oppdage vårt naturlige selv, det vil si hvem vi var født for å være.
Vi lærer «anatomien» av vår luminosity (eller auraen) og hvordan den samarbeider med vår fysiske kropp for å skape vår helsetilstand, vår oppfatning av virkeligheten og vår forbindelse til Skaperverket.

De 5 oppmerksomhetene i de 5 sinnene og de 6 bevissthetsnivåer – dette er en grundig undervisning om sinnets natur og omfatter praksis av teknikker og disipliner for å utvikle oppmerksomhet og øke bevisstheten.

De 5 evolusjonære tilstandene – en omfattende oversikt over den evolusjonær prosess av livet og hvor vi står i det, slik at vi kan bevisst velger å utvikle seg.

Star Maidens Circle (SMC) & Infinity Movement – videre …
Denne gangen går vi rundt SMC og fokuserer på vår individuelle måte å samhandle med Livets Hjul, slik at vi kan oppdage hvordan vi tenker og oppfører oss i spesielt mønstre. På denne måten forstår vi hvor og hvordan noen av de mønstrene vi kjører i vårt liv, sabotere oppfyllelsen av våre behov og ønsker, blokkerer oss fra vår helse og det fullstendige uttrykket for vårt potensiale.
Deretter lærer vi hvordan vi skal bruk en Infinity Movement for å finne ut hvordan vi kan velge å endre disse uproduktive mønstrene og dermed gå videre til vår full erfaring med Livets Hjul.