PROGRAMMER

gateway

Gateway-prosessen er en levende tradisjon av kunnskap og seremoniell alkymi, ikke en religion eller et trossystem. Det er en struktur som inneholder 15 Gateways, eller portaler, som vil lede og støtte en persons spirituelle oppvåkning og utvikle sin egen kunnskap med Naturen og Spirit som de Store Lærerne.

Formålet med portal-prosessen er at du skal lære gjennom nytelse, i stedet for smerte og lidelse, å bli en nysgjerrig, fritt tenkende, autonom individ som tar ansvar for livet ditt og leve det fullt ut.

Hver portal er spesielt utformet med en rekke læresetninger, initieringer, seremonier og oppgaver som målrettet leder deg gjennom stadier av helbredelse, vekst og ekspansjon mot kunnskap om selvet, livet og selvet i livet.
RLW Lodge tar deg gjennom de første 3 portaler av SMSD-stien.

Årsprogrammene er opprettet slik at en student kan fullføre hver portal om 2 år hvis de ønsker det.
Men da vi er unike individer, med ulike livsstil, behov og utfordringer, velger studenten hastigheten på prosessen, og forplikter seg derfor kun i ett år om gangen.

Årsprogrammene er fra oktober til august og består av 5-helgsmøter pluss 2 – 6 seremonielle dager, slik at studenter eller lærlinger kan få muligheten til å gjøre lengre seremonier eller trening.