HJUL & NØKLER

SMSD-hjul og nøkler av hellig kunnskap

Hjulene og nøklene lærer oss om sammenkoblingen med alle livsformer og universets krefter, og deres (noen ganger overraskende) sammenheng med hverandre.
Hjul eller sirkler har blitt brukt gjennom alle tider for å beskrive og forstå livets og skapelsens mønstre.
Lineær eksistens anses å være en illusjon. Det er ingen begynnelse eller slutt når man ser livet fra en sirkel, det finnes bare skiftende referansepunkter.

 

wheels and keys

Siden vår høyre hjerne fungerer naturlig i et sirkulær mønster, er hjulene og nøklene enkle å forstå og jobbe eller leke med ved hjelp av vår originale kreativitet.

Kunnskapshjulene gir en intellektuell forståelse av ideer, konsepter, forbindelser og muligheter. Men for å se om kunnskapshjulene faktisk virker, må vi bruke dem i vårt daglige liv. Dette vil ta oss ut av å tro og inn til viten.

Ved å ta i bruk læring og praksis, tester vi disse for å se om de er nøkler som vil låse opp dørene for forandring. Når vår substans / kropp føler transformasjonen og vi opplever den gunstige effekten for oss selv, vårt liv og våre relasjoner, er vi sikre på at det fungerer og dermed blir kunnskapen vår egen.

Seremoni

Seremonier spiller en viktig rolle i å akselerere vår personlige vekst, transformasjon og integrasjon. De tar oss inn i andre bevissthetstilstander, øker vår bevissthet og vi blir oppmerksomme på andre perspektiver og dimensjoner.

Å utføre en seremoni er alltid en krafthandling som gir en gevinst i energi og tar oss ut av å føle separasjon og inn til forbindelse.