Tromming

drum beater
Seremoniell tromming og sang er en viktig del av The Sweet Medicine Sundance Path. Trommen er et meget virkningsfullt medisinverktøy som sammen med stemmen åpner en verdifull dør inn til gyldige innsikter om vårt eget naturlige vesen.

Gjennom tromming og synging av kraftsanger går vi med økt tilstedeværelse sammen inn i et dypt seremonielt rom. Her lærer vi hvordan vi kan uttrykke oss gjennom intimitet, få tilgang til vår autonomi og individualitet, og styrke våre hjerter.

Alle er velkommen!