Tredje Portal

third gatewayKunnskapsfundamentet til studentene ekspanderer ytterligere for å finne formen som vil støtte dem på veien videre i deres spirituelle vekst og selv realisering.

Inkludert i pensumet:
En dypere undervisning/praksis i Stjernejomfruenes sirkel for å kartlegge vårt individuelle dharmiske livsmønster –
Studenten får trening i å være klar, våken og bevisst mens de går gjennom de 5 bevegelsene i Livets Bok, dermed er de i stand til å bruke deres verktøy og våpen, (integrert kunnskap og erfaring fra de forrige portalene), til tjeneste for dem selv, livet og andre.

Studenter er innført til de forskjellige drømmenivåene og sjamanistiske teknikker for å  lære  ‘kontrollert drømming’, og introdusert til ‘The Twisted Hairs Healing Paradigme’, som er et sofistikert, holistisk system som tar tak i hovedårsaken til at sykdommer oppstår, utover det å behandle symptomer.