Første Portal

first gatewayReisen begynner …

Startpunktet for studentens reise mot kunnskap, alkymi, seremoni og helbredelse på veien til oppdagelsen av den indre spirituelle kriger.

Skapelsens elementer – Energi lovene og alkemiske prosedyrer er introdusert for  å assistere studenten til å lære fra, og samstemme seg med skaperverkets elementer og krefter. Gjennom dette sette vi i gang prosessen for å balansere de fem menneskelige aspekter; emosjoner, fysiske, mentale, spirituelle og seksuelle.

Bestemor Jords Verdener 
kommunikasjon, forståelse og samarbeid med mineralriket, planteriket, dyreriket og spiritverden gir oss muligheten til å finne vår sanne natur; naturen lærer oss å være naturlige. Ved å arbeide med våre allierte fra disse rikene utvider vi konseptet om hvem vi er og øker våre ferdigheter, talenter og evner.

20 Tellingen – Er det grunnleggende rammeverket for alle SMSD undervisninger. Det er et intrikat system med tall og krefter som beskriver energi-resonans og struktur i universet. Vi bruker dette systemet for å oppdage hvordan universets energier relaterer seg til hverandre, og hvordan de resonerer med oss og vår indre verden.
Blant annet, vil studenten lære hvordan å lage et hellig medisinhjul i alkemiske samarbeid med elementene, rikene og kreftene, og hvordan å utføre deres personlige seremonier i medisinhjulet.

Star Maiden’s Circle (Stjernejomfuenes sirkel) – Er ‘Filosofens Stein’ eller nøkkelen i alle leksjoner innenfor SMSD. Det er et kodehjul som vi bruker for å låse opp ‘dører’ inn til kunnskap om vår egen psyke, vår reaksjons og handlingsmønstre. Dette hjulet er et hjelpemiddel for å skape klarhet i hva vi virkelig hungrer etter og hva vi tror, samt øke forståelsen av vår livsopplevelse.

Månesyklusene – Undervisningen om månesyklusene bygger på foregående undervisning om Stjernejomfruenes sirkel. Månesyklusene viser oss hvordan de presise månesyklusene påvirker oss og våre liv, helt fra da vi ble født og for hvert år i våre liv. Å være bevisst på og kartlegge disse syklusene gir oss dypere innsikt i våre mønstre og hjelper oss i vår progresjon videre på livsveien.