Andre Portal

second gatewayDen andre portalen bygger på kunnskapen som studenten har integrert fra den første portalen.
Nå retter vi vår oppmerksomhet til substans – vår fysiske kropp og vår fysiske eller tonale virkelighet.

Pensumet inkluderer:
Det blomstrende treet –  innehar nøkkelen til en dypere forståelse og oppdagelse av vårt naturlige vesen – hvem vi ble født til å være.
Studenten lærer bl.a. om ‘anatomien’ til energikroppen; hvordan den er forbundet til den fysiske kroppen, og hvordan de til sammen skaper vår helsetilstand, vår virkelighetsoppfatning og vår forbindelse til universet.

De 5 evolusjonære tilstandene – En omfattende oversikt over den evolusjonære livsprosessen.

De 5 oppmerksomhetene, de 5 sinnene og 6 bevisshetsnivåer – En dyptgående undervisning om sinnets natur og praktisk bruk av sjamanske teknikker og disipliner for å utvikle oppmerksomhet og bevissthet.

Stjernejomfruenes sirkel og Uendelighetssløyfen – videre inn…
For å vise de forskjellige delene av vår personlighet og karakters struktur slik at vi kan oppdage hvordan vi har blitt formet og kondisjonert til å tenke, reagere og oppføre oss i bestemte mønstre.
Studenten vil lære hvordan å ta i bruk ‘Uendelighetssløyfen’ (infinity loop) for å forstå og erkjenne hvordan noen av disse mønsterne saboterer hans/hennes videre utvikling.
Vi går videre med å vise, ved bruk av ‘uendelighetssløyfen’ veien for å endre uproduktive mønstre slik at det fulle potensial frigjøres og bevegelsen mot full opplevelse av Livets Hjul går videre.