Portalprosessen

gateway

Regnbue Lyskriger Losjen gir søkende mennesker muligheten til å gå gjennom de første tre portaler av i alt, femten portaler, på The Sweet Medicine Sundance Path, (oversatt til norsk – Søt Medisin Soldansveien).
Portalprosessen er den underliggende strukturen som veileder og støtter en students oppvåkning og utvikling. Innenfor hver portal (gateway) er en serie av initieringer, undervisninger, seremonier og oppgaver som bringer med seg kunnskap for å skape helbredelse, ekspansjon og vekst.
Denne prosessen innebærer å balansere våre feminine og maskuline energier, og de fem menneskelige aspekter: det emosjonelle, det fysiske, det mentale, det åndelige og det seksuelle (sjelekraft energi).
Samlet gir dette oss veien til å gjenforene vår menneskelighet med naturens intelligens og samstemme oss selv med alt liv.

The Sweet Medicine Sundance Path er ikke en religion eller et trossystem. Dette er en levende tradisjon av kunnskap basert på seremoniell erfaring, og med naturen og spirit som vår lærer. Målet med portalprosessen er for studenten å bli et nysgjerrig, fritt tenkende, autonomt individ som er i stand til å ta ansvar for eget liv og leve det fullt ut.
Ved å oppmuntre oss til å undersøke forutinntatte oppfatninger om hvem vi er, inspirere oss til å evaluere synspunkter som begrenser våre muligheter, og utfordre oss til å bli kvitt en kondisjonering som undertrykker vår naturlighet, gir portalprossessen oss muligheten til å forandre holdninger og atferd som skaper ubalanse i livet.

Årsprogrammene kjøre fra oktober til august hvert år og består av 4 helgesamlinger og mellom 2-4 spesifisk seremonielle dager.

Vi tilbyr en trygg sirkel av reisekamerater som deler ønsket om å strekke seg mot sitt høyeste potensial og gjøre en forskjell i verden.
Det er en fantastisk reise – men det er du selv som må gå veien.