Hjul & Nøkler

DNA

 

SMSD ‘Hjul’ og ‘Nøkler’ av hellig kunnskap assisterer oss i vår utvikling og læreprosess. Kunnskapen er organisert i sirkulære ‘hjul’ og danner en holistisk forståelse for hvordan ‘alt’ henger sammen.
Hjul, eller sirkler, har blitt brukt siden ‘alltid’ innen urgamle kunnskapsretninger som verktøy for å beskrive og forstå hvordan universet fungerer. Lineær eksistens er her sett på som en illusjon. Med andre ord, det eksisterer  ikke et tidsbegrep med et start- og sluttpunkt da man ser på livet og tiden som syklisk. Det finnes bare ulike referansepunkter rundt Livets Hjul.
Studenter er introdusert og oppmuntret til å utforske sirkulær tenkning og holistisk forståelse ved bruk av disse kunnskapshjulene og nøklene.

wheels and keys

Undervisningen gir oss en intellektuell forståelse an nye ideér, konsepter, forbindelser og muligheter, men så er det viktig å ta undervisningen i praktisk bruk i livet for å se om den nye kunnskapen egentlig fungerer – ved å gjøre spesifikke oppgaver.
Når kunnskapen gjennom handling gir effekt og vi føler en forandring til det bedre i vår substans, kan vi være sikker på at kunnskapen fungerer.

Seremoniene er viktig for å akselerere vår personlige transformasjon og vekst gjennom integrasjon av den nye kunnskapen. I seremoni opplever vi andre dimensjoner og andre bevissthetsnivåer. Å gjøre en seremoni er alltid en krafthandling som frigjør mer energi og tar oss ut av separasjon og inn i forbindelse med alt levende.

Hver av de første 3 Portalene inkluderer 10 seremonier ute i naturen.