Arvelinjen

sweetgrass

Twisted Hair Arvelinje og The Sweet Medicine Sundance Path

For tusener av år siden reiste sjamaner, medisinmenn og kvinner fra Nord- Sentral- og Syd-Amerika ut fra sine tradisjonelle stammesamfunn for å søke, dele og samle sin spirituelle kunnskap og visdom. Gjennom mange århundrer testet de ut denne kunnskapen for å finne ut hva som bar mest visdom og kraft. Kun det som var i harmoni med de 30 Hellige Lovene ble beholdt.
For dem var hårstrået et symbol på kunnskap, derfor kalte de seg for ‘Twisted Hairs’
– de som samlet kunnskap fra mange kilder og vevet den sammen til ‘fletter’ av universelle sannhet.

I 1250 før Kristus nedfelte Twisted Hairs et råd som skulle sikre at kunnskapen og utviklingen av deres vei ble bevart. I generasjon etter generasjon har Twisted Hairs eldreråd beskyttet, fornyet og aktualisert sine hjul og nøkler samtidig som de har fortsatt å søke og teste ut ny kunnskap for å styrke kunnskapens sti.

 Disse ‘flettene’ som også kalles kunnskapshjulene, og seremoniene knyttet til portal prossessen, utgjør The Sweet Medicine SunDance Path (SMSD).

The Deer Tribe Metis Medicine Society og Harley SwiftDeer Reagan
I 1975 vurderte Twisted Hairs at vi mennesker som kollektiv var klare for å ta imot SMSD veiens kunnskap. Eldrerådet bestemte seg for å gjøre de grunnleggende hjul og nøkler tilgjengelig for alle søkende uavhengig av rase, kultur, religiøs eller sosial opprinnelse. Harley SwiftDeer Reagan ble valgt til å være en av oversetterne og bærerne av disse hjulene.

I 1986 grunnla SwiftDeer, DTMMS (The Deer Tribe Metis Medicine Society), i Phoenix Arizona, som en non-profit organisasjon.
 DTMMS veiledet av Twisted Hairs eldreråd støtter lærlinger på The Sweet Medicine Sundance Path i deres søken etter personlig vekst og spirituelle utvikling gjennom portal prosessen (the gateway process).
DTMMS lærlinger på The Sweet Medicine Sundance Path, er moderne representanter for denne urgamle tradisjonen og arvelinje av Twisted Hairs.